Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή – μετακίνηση 31/03/2023

Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου σφραγισμένη προσφορά. Προθεσμία υποβολής σφραγισμένων προσφορών έως και τη Δευτέρα 20/03/2023 και ώρα 10:30 π.μ.

Περισσότερα