Έγγραφο προς Πρεσβεία Ελλάδος στην Μαδρίτη

Aξιότιμε κύριε Πρέσβη, Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το σχολείο μας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2018 / δράση ΚΑ1, με τίτλο: «Σχολικοί Νοσηλευτές : Υγεία και ασφάλεια των μαθητών, απαραίτητη για τη μάθηση» και μοναδικό κωδικό: 2018-1-EL01-KA102-047019 που χρηματοδοτείται και ελέγχεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), θα υλοποιήσει πρόγραμμα κινητικότητας 16 (δεκαέξι) μαθητών και 2 (δύο) συνοδών εκπαιδευτικών του Τομέα Υγείας Πρόνοιας & Ευεξίας, στην Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Περισσότερα