Ndryshe nga mendimi popullor, Lorem Ipsum nuk ?sht? tekst ?far?do. Rr?nj?t i ka n? nj? pjes? t? let?rsis? klasike Latine t? viteve 45 BC, duke e b?r? m? shum? se 2000 vjet t? lasht?. Richard McClintock, nj? profesor Latin ne Hampden-Sydney College n? Virginia, k?rkoi p?r nj? nga fjal?t m? t? ?uditshme t? tekstit, consectetur dhe duke par? citimet e fjal?s n? let?rsin? klasike zbuloi pa dyshim burimin. Lorem Ipsum vjen nga seksionet 1.10.32 dhe 1.10.33 t? “de Finibus Bonorum et Malorum” (Ekstremet e t? Mir?s e t? Keqes) nga Cicero, shkruar n? vitin 45 BC. Libri ?sht? nj? traktat mbi teorine e etik?s, shum? i famsh?m gjat? Rilindjes. Rreshti i par? i Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..” vjen nga seksioni 1.10.32.

Pjesa standarte e Lorem Ipsum e p?rdorur q? n? vitet 1500 riprodhohet m? posht? p?r t? interesuarit. Seksionet 1.10.32 dhe 1.10.33 t? “de Finibus Bonorum et Malorum” nga Cicero jan? gjithashtu t? riprodhuara n? form?n origjinale t? shoq?ruara nga versionet e p?rkthyera n? anglisht t? vitit 1914 nga H. Rackham.

Ndryshe nga mendimi popullor, Lorem Ipsum nuk ?sht? tekst ?far?do. Rr?nj?t i ka n? nj? pjes? t? let?rsis? klasike Latine t? viteve 45 BC, duke e b?r? m? shum? se 2000 vjet t? lasht?. Richard McClintock, nj? profesor Latin ne Hampden-Sydney College n? Virginia, k?rkoi p?r nj? nga fjal?t m? t? ?uditshme t? tekstit, consectetur dhe duke par? citimet e fjal?s n? let?rsin? klasike zbuloi pa dyshim burimin. Lorem Ipsum vjen nga seksionet 1.10.32 dhe 1.10.33 t? “de Finibus Bonorum et Malorum” (Ekstremet e t? Mir?s e t? Keqes) nga Cicero, shkruar n? vitin 45 BC. Libri ?sht? nj? traktat mbi teorine e etik?s, shum? i famsh?m gjat? Rilindjes. Rreshti i par? i Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..” vjen nga seksioni 1.10.32.

Pjesa standarte e Lorem Ipsum e p?rdorur q? n? vitet 1500 riprodhohet m? posht? p?r t? interesuarit. Seksionet 1.10.32 dhe 1.10.33 t? “de Finibus Bonorum et Malorum” nga Cicero jan? gjithashtu t? riprodhuara n? form?n origjinale t? shoq?ruara nga versionet e p?rkthyera n? anglisht t? vitit 1914 nga H. Rackham.