Τηλέφωνα:   210-5565406 (1ο Ε.Κ. Δυτ. Αττικής Γραμματεία)

 210-5562584 (1ο Ε.Κ. Δυτ. Αττικής Διευθυντής)

 e-mail: mail@1sek-dytik.att.sch.gr

  Διεύθυνση:  Γέλας 1, Ελευσίνα 

  Τ.Κ. 19200