•  Τηλέφωνα:   210-5548714 (1ο Ε.Κ. Δυτ. Αττικής Γραμματεία)
  •  210-5561693 (1ο Ε.Κ. Δυτ. Αττικής Διευθυντής)
  •  e-mail: mail@1sek-dytik.att.sch.gr
  •   Διεύθυνση:  Γέλας 1, Ελευσίνα 
  •   Τ.Κ. 19200