ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΑΛ 2020

Σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει Γ΄ φάση υποβολής κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικών αιτήσεων, για όσους/ ες δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση κατά την Α΄ και τη Β΄ φάση. Το χρονικό διάστημα διενέργειάς της θα ανακοινωθεί προσεχώς στην παρούσα σελίδα.