Απονομή «Διαπίστευσης»  Erasmus+ για τον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Δυτικής 
Αττικής έλαβε απονομή «Διαπίστευσης»  Erasmus+ για τον τομέα της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Το σχολείο μας έλαβε μια σχεδόν άριστη 
βαθμολογία,  97 στα 100 μόρια, και εγκρίθηκε ως 4ο στην σειρά 
βαθμολογίας σε ένα σύνολο 96 αιτήσεων.
Στο πλαίσιο της διαπίστευσης το σχολείο έχει συντάξει ένα στρατηγικό 
σχέδιο εξωστρέφειας του σχολείου και επαγγελματικής ανάπτυξης μαθητών 
και εκπαιδευτικών, χρονικού ορίζοντα 5ετίας. Ειδικά για τους μαθητές 
του σχολείου, στοχεύουμε να συμμετέχουν σε κινητικότητες κατάρτισης 
όλες οι ειδικότητες του σχολείου αλλά και σε κινητικότητες μαθητείας 
σε επιχειρήσεις του εξωτερικού για μια μικρή ομάδα μαθητών.

Η απονομή διαπίστευσης συμβάλει στην ολοκλήρωση του οράματος του 
σχολείου για αύξηση της εξωστρέφειας και σύνδεσης της εκπαίδευσης με 
την αγορά εργασίας.