Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης της ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών  συμμετείχαν στις εργασίες του 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Λοιμώξεων 2-5/3/2022 στα πλαίσια διδακτικής επίσκεψης.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για την πορεία της πανδημίας Covid 19 και  παρακολούθησαν διαλέξεις σχετικά  με αναδυόμενες/επανεμφανιζόμενες λοιμώξεις-απειλές για τη Δημόσια Υγεία, λοιμώξεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, λοιμώξεις οστών και αρθρώσεων, ελεύθερες ανακοινώσεις και ενδιαφέρουσες κλινικές περιπτώσεις και στρατηγικές πρόληψης λοιμώξεων στο νοσοκομείο και στην κοινότητα.

Τη δράση ανέλαβε η κα Ελένη Μητροπούλου