ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το σχολείο μας επελέγη και βρίσκεται ανάμεσα στα 6 σχολεία της 
περιφέρειας Αττικής και στα 20  συνολικά  της χώρας που θα συμμετέχουν 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του  Εθνικού Θεάτρου ,  «Το Θέατρο στο Νέο 
Σχολείο» (κωδικός πράξης ΟΠΣ: 5010754) .