Το 1ο Ε.Κ. Δυτ. Αττικής εγκρίθηκε να υλοποιήσει, στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ERASMUS, μια κινητικότητα μαθητευομένων τύπου Short-term mobility of VET learners στη Βαλένθια της Ισπανίας που αφορά μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Το θέμα της κατάρτισης μαθητών και εκπαιδευτικών θα είναι “Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας για βιώσιμα κτίρια και πόλεις”.  Η δράση που αφορά τους μαθητές θα απαρτίζεται από 14 μαθητές (7 μαθητές του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ελευσίνας και 7 μαθητές του Πρότυπου ΕΠΑΛ Ελευσίνας) και δυο εκπαιδευτικούς, τον αρχηγό της αποστολής και έναν συνοδό. Οι μαθητές πρέπει να φοιτούν στους Τομείς «Μηχανολογίας», «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού» και «Πληροφορικής». Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο και εργαστήρια σε συγκεκριμένο διδακτικό πλαίσιο υπό τις οδηγίες πλάνου εργασίας και θα διαρκέσει 14 ημέρες (συμπεριλαμβανομένων των ημερών μετάβασης και επιστροφής από την Ισπανία). Η δράση που αφορά τους εκπαιδευτικούς θα απαρτίζεται από 10 καθηγητές (5 καθηγητές του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ελευσίνας και 5 καθηγητές του Πρότυπου ΕΠΑΛ Ελευσίνας) των ειδικοτήτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής και θα διαρκέσει 8 ημέρες (συμπεριλαμβανομένων των ημερών μετάβασης και επιστροφής από την Ισπανία). Η ύλη της κατάρτισης των εκπαιδευτικών θα είναι η ίδια με των μαθητών (ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί η διδασκαλία στο σχολείο), αλλά θα εμβαθύνει σε υψηλότερο γνωστικό επίπεδο και θα προσεγγιστεί παιδαγωγικά.

Το πρόγραμμα (μαθητών και εκπαιδευτικών) είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (προγράμματα ERASMUS) και η χρηματοδότηση καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, ατομικής διαβίωσης και εκπαίδευσης-κατάρτισης των συμμετεχόντων και προγραμματίζεται να υλοποιηθεί μέσα στην περίοδο Μαρτίου με αρχές Απριλίου 2024.

Για δηλώσεις συμμετοχής εκπαιδευτικών συμπληρώστε εδώ την φόρμα: https://forms.gle/31z8FbHDJgS6ca1z8

Για δηλώσεις συμμετοχής μαθητών συμπληρώστε εδώ την φόρμα: https://forms.gle/CoGQ2FfoxBbhUyeFA

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην περιγραφή των κριτηρίων επιλογής τόσο για μαθητές όσο και για εκπαιδευτικούς.