Στις 9-1-2024, στο πλαίσιο δράσεων του 1ου Ε.Κ. Δυτικής Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού,  πραγματοποιήθηκε διαδραστική παρουσίαση από ομάδα επαγγελματιών υγείας του 2ου Κέντρου Υγείας Ελευσίνας. Ομάδα  μαθητών του  Π.ΕΠΑ.Λ./1ου  ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας παρακολούθησαν το εγκεκριμένο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Βιώνω τα συναισθήματά μου». Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Π.ΕΠΑ.Λ./1ο  ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας και οργανώθηκε από την κα Μαρία Παππά .