Στις 4-4-2024, στο πλαίσιο Σχεδίου Δράσης για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικών Μονάδων στον άξονα “Σχέσεις μαθητών/μαθητριών”, που υλοποιεί το 1ο Ε.Κ. Δυτικής Αττικής,πραγματοποιήθηκε διαδραστική παρουσίαση από ομάδα επαγγελματιών υγείας του 2ου Κέντρου Υγείας Ελευσίνας. Ομάδα μαθητών/μαθητριών του  Π.ΕΠΑ.Λ./1ου  ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας παρακολούθησαν το εγκεκριμένο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Βιώνω τα συναισθήματά μου». Χαρά, λύπη, άγχος, θυμός, ξενοφοβία, αυτοεκτίμηση είναι ορισμένα μόνο από τα συναισθήματα που συζητήθηκαν και αναλύθηκαν, ώστε οι μαθητές/μαθήτριες να τα αναγνωρίζουν και να τα διαχειρίζονται αποτελεσματικά. Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Π.ΕΠΑ.Λ./1ο  ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας.