ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας με Θέμα
«Πρώτες Βοήθειες Εθελοντισμός» το 1 ο ΕΚ Δυτικής Αττικής υλοποίησε μια
σειρά από δράσεις με στόχο την εξοικείωση της μαθητικής και
εκπαιδευτικής κοινότητας με τεχνικές και μεθόδους που έχουν σχέση με τη
σωστή πρόληψη και σωστή αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Παράλληλα, στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε εσωτερική επιμόρφωση εκπαιδευτικών με 
θέμα: “Α’ Βοήθειες-Βασική Υποστήριξη της ζωής με Αυτόματο Απινιδιστή”.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έγινε από την εκπαιδευτικό Ελένη 
Μητροπούλου ΠΕ 87.02 Νοσηλευτικής, εκπαιδευτικό του σχολείου μας  και 
Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια BLS/AED. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 
ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα και τις εξετάσεις και έλαβαν 
Ελληνική και Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση  από τους φορείς ΕΕΚΑ και ERC 
αντίστοιχα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ. pdf

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.pdf