Μαθητές και Καθηγητές ειδικότητας της Γ’ τάξης του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, εκπροσώπησαν το 1ο ΕΠΑΛ και το 1ο ΕΚ Ελευσίνας στις εργασίες του 5νθημερου Συνεδρίου “Μυστήριο 137 Μετάβαση προς την επαγγελματική αλληλεγγύη”, 6 έως 10 Μαρτίου στο Παλαιό Ελαιουργείο. Παρακολούθησαν διάλεξη σχετικά με το Culture for Change,  συμμετείχαν ενεργά σε εργαστήριο ανάπτυξης πολιτιστικών δικτύων συνεργασίας του με τον εξαιρετικό  Darius Polok, διευθυντή του iaC Berlin και δημιούργησαν εικόνες αισιοδοξίας σε εργαστήριο Θεραπευτικής Φωτογραφίας. Ενημερωθήκαμε- Δικτυωθήκαμε και Πειραματιστήκαμε σε νέες τεχνικές!

Συνοδοί καθηγητές: Λ. Αργυρίου ΠΕ08, Κ. Βασσάλου ΠΕ89.01

 @Culture_for_Change, @2023Eleusis