Κλείσιμο των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ελευσίνας, για την Πέμπτη 14/10/2021 και την Παρασκευή 15/10/2021.