Την Πέμπτη 21/03/2024 οι μαθητές/τριες των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας και Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής& Αυτοματισμού και οι υπεύθυνοι καθηγητές τους παρακολούθησαν ενημερωτική ομιλία με θέμα  : «Αποφυγή Καπνίσματος» από το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης του μαθητικού πληθυσμού για τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνίσματος. Μέσα από την συζήτηση που ακολούθησε υπήρξε εμφανής η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας που προέκυψε σχετικά με την ανάγκη μείωσης του καπνίσματος τόσο στην εφηβική όσο και στην ενήλικη ζωή.