Ενημέρωση από “Το Χαμόγελο του Παιδιού”.

Στο πλαίσιο δράσεων του 1ου Ε.Κ. Δυτικής Αττικής για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από ψυχολόγο του οργανισμού “Το Χαμόγελο του παιδιού” και ενημέρωση.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από οπτικό ακουστικό υλικό, μελέτη περίπτωσης και συζήτηση, προσέγγισαν το ζήτημα της σχολικής βίας, τις αιτίες καθώς και τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης.

Τη δράση ανέλαβε η κ. Παππά Μαρία και η κ. Αντωνοπούλου Μαρία.