Την Τετάρτη 17/01/2024 οι μαθητές της Β’ τάξης του Τομέα Υγείας Πρόνοιας συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Ελευσίνας με θέμα:”  Παράκτια Ελευσίνα….Μια γειτονιά του Σαρωνικού”. Αρχικά, οι μαθητές παρακολούθησαν το πρόγραμμα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κα στη συνέχεια έγινε μελέτη πεδίου στην παραλία της Ελευσίνας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η βιωματική προσέγγιση, η ενεργός συμμετοχή και η εργασία των μαθητών/τριών σε ομάδες.