Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την αυτοαξιολόγηση το 1ου Ε.Κ. Δυτικής Αττικής με τίτλο: «Βελτίωση σχέσεων μεταξύ μαθητών/μαθητριών», οι μαθητές/μαθήτριες του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών του Π.ΕΠΑ.Λ/ 1ου ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας Τεχνών,

υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας κ. Βασσάλου Κωνσταντίνας,

σχεδίασαν σκίτσα ευαισθητοποίησης σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό & την ενδοσχολική βία. Τις ιστορίες που ξετυλίγονται μέσα από τα σκίτσα αυτά τις ενώσαμε στο παρακάτω  ψηφιακό κόμικ: 

https://read.bookcreator.com/thogcL7YOKhpSiGq13bQGHOwEny2/uCVCj9v1RciIBKKL4oe6Ag

Επιμέλεια ψηφιακού κόμικ: Παππά Μαρία

Συντονισμός δράσης: Παππά Μαρία (1ο Ε.Κ. Δυτικής Αττικής ), Αντωνοπούλου Μαρία ( 1ο  Π.ΕΠΑ.Λ/ 1ου ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας)