ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.)

Το Εργαστηριακό Κέντρο, παρόλο που είναι μια αυτοδύναμη διοικητική μονάδα, εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά συνεργάζεται απόλυτα με τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές μονάδες  που εξυπηρετεί, μιας και διεξαγάγει το εργαστηριακό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας των αντίστοιχων σχολικών μονάδων. Επιπλέον το μαθητικό δυναμικό και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου αποτελείται από το μαθητικό δυναμικό των Σχολικών μονάδων που εξυπηρετεί και το μέρος των εκπαιδευτικών των αντίστοιχων Σχολικών Μονάδων που πραγματοποιούν τα Εργαστηριακά μαθήματα.

Κύριος τομέας δραστηριότητας του Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου είναι η διεξαγωγή των Εργαστηριακών μαθημάτων, αλλά και το Θεωρητικό μέρος των μαθημάτων που αποτελούνται από Θεωρητικό και Εργαστηριακό μέρος, όπου αυτό είναι εφικτό με βάση την κτηριακή υποδομή του Ε.Κ., και αφορούν στην ύλη του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) ευθύνης του Υπουργείου Παιδείας αλλά και των Ι.Ε.Κ. ευθύνης του Ο.Ε.Ε.Κ. που εποπτεύεται απ’ το Υπουργείο Παιδείας.

Τα εργαστήρια του 1ου Ε.Κ. Δυτικής Αττικής χωρίζονται σε τομείς με επικεφαλής Υπεύθυνο Τομέα. Για το κάθε εργαστήριο υπάρχει Υπεύθυνος Εργαστηρίου που έχει την ευθύνη του εξοπλισμού και της οργάνωσης του εργαστηρίου με την βοήθεια του αντίστοιχου Υπευθύνου Τομέα και των εκπαιδευτικών που πραγματοποιούν εργαστηριακά μαθήματα στο αντίστοιχο εργαστήριο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διευθύντρια του 1ου Ε.Κ. Δυτικής Αττικής είναι η Λιάσκου Αικατερίνη  ΠΕ 17.07 Ηλεκτρολόγος

Υποδιευθυντής του 1ου Ε.Κ. Δυτικής Αττικής είναι ο Καραγιώργος Βασίλειος ΠΕ20 Πληροφορικής

Το-Εργαστηριακό-ΚέντροΝΝ-Προσωπικον_Page_1

Το-Εργαστηριακό-ΚέντροΝΝ-Προσωπικον_Page_2