ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΑΛ 2020

Σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει Γ΄ φάση υποβολής κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικών αιτήσεων, για όσους/ ες δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση κατά την Α΄ και τη Β΄ φάση. Το χρονικό διάστημα διενέργειάς της θα ανακοινωθεί προσεχώς στην παρούσα σελίδα.

Ειδικότητες

Οι Ειδικότητες για το 1ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας και για το
2ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας (Απογευματινό)

COVID 19 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Oδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες