Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα σύγχρονης διδασκαλίας για το πρωινό ωράριο

Ειδικότητες

Οι Ειδικότητες για το 1ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας και για το
2ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας (Απογευματινό)

COVID 19 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Oδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες